மாதிரி தலைப்பு மாதிரி தலைப்பு மாதிரி தலைப்பு மாதிரி தலைப்பு.

மாதிரி உள்ளடக்கம் மாதிரி உள்ளடக்கம் மாதிரி உள்ளடக்கம் மாதிரி உள்ளடக்கம் மாதிரி உள்ளடக்கம் மாதிரி உள்ளடக்கம் மாதிரி உள்ளடக்கம் மாதிரி உள்ளடக்கம் மாதிரி உள்ளடக்கம் மாதிரி உள்ளடக்கம்…

Read More

நம்பர் 1 என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை – டி.இமான்

தொடர்ந்து புதுப் புது பாடகர்களை அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள். அவர்களை எப்படி தேர்வு செய்கிறீர்கள்? சமூகவலைதளம் அதற்குப் பெரிய உதவியாக இருக்கிறது. எனது ஜி-மெயில் முகவரிக்கு நிறைய வாய்ஸ் கிளிப்ஸ்…

Read More